Підсумки захисту ДП і КР за ОПП “Технології зберігання, консервування та переробки м’яса”

Spread the love
В період з 16 червня по 24 червня  2020  року проведено   4  засідання ЕК в системі ZOOM. На розгляд ЕК цього року були представлені 27 дипломних проекти бакалаврів і 3 кваліфікаційні магістерські роботи.
Представлені дипломні проекти були виконані за різноманітною тематикою, яка включала альтернативні технології, інноваційні, безвідходні а також удосконалення виробничих процесів.
Це були проекти з будівництва нових цехів, впровадження безвідходних і ресурсозберігаючих технологій. Також були представлені 3 комплексних проекти.
У зв’язку з проходженням переддипломної практики за кордоном в Німеччині, 3 студента бакалаври виконали дипломні проекти з впровадженням інноваційних технологій для ТОВ “Профітім” (Німеччина).
Всі дипломні проекти мали техніко-економічне обґрунтування для проектування, розробку необхідних розділів та були виконані на доброму рівні відповідно до вимог. Частина студентів представила графічний матеріал проектів, виконаний з використанням системи AutoCAD.
Всього було захищено дипломних проектів 30:
         На «відмінно» –  14, що склало 46 %;
         На «добре» –  13 , що склало 45 %;
         На «задовільно» –  3, що склало 9 %;
         На «незадовільно» –  0.