Опубліковано нову книгу

Spread the love
Авторами кафедри докт. техн. наук, професором Вінніковою Людмилою Григорівною, канд. техн. наук, доцентом Поваровою Наталею Миколаєвною та аспіранткою Синицею Ольгою Вікторівною опубліковано книгу “Основи птахівництва та переробки птиці”.
У книзі представлені всі етапи переробки птиці: від вирощування, транспортувння та первинної переробки до випуску готової продукції. Надані наукові обгрунтування та практичні рекомендації з проведення усіх стадій виробничих процесів, а також відображені сучвсні досягнення науки і техніки. Особливу увагу приділено питанням формування якості і безпеки продукції птахівництва з урахуванням запитів споживачів і вимог виробників. Книга призначена для студентів і фахівців птахопереробної промисловості.
Також на книгу отримано свідоцтво № 100668 про реєстрацію авторського права на твір.