Монографії

Spread the love


Добробабина Л.Б., Безусов А.Т. Современные технологии пищевых продуктов из гидробионтов. – Одеса: «Optimum», 2008. – 229 с.
В роботі сформульована концепція переробки гідробіонтів з використанням біотехнологічних та теплофізичних прийомів і методологія створення продуктів підвищеної біологічної цінності на їх основі; теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість виготовлення консервів з нового об’єкта аквакультури – піленгаса, акліматизованого в лиманах Одеської області; науково обґрунтовано структуру технологічних процесів і параметрів обробки в удосконалених технологіях пресервів і консервів.
 
 

Дорохов В. П., Косой В. Д., Рыжов С. А. (Россия), Каимов А. К., Кабулов Б. Б. (Казахстан), Азарова Н. Г. (Украина). Механическая обработка мясного и мясокостного сырья – М.: ДеЛиплюс, 2011. – 470 с.
Монографія уособлює собою багаторічну працю авторів, спрямовану на вдосконалення процесів механічної обробки м’ясних продуктів. У книзі викладені основи інженерної фізико-хімічної механіки, у тому числі реології м’ясної і м’ясо-кісткової сировини. Дається теоретичне обґрунтування процесів механічної обробки (подрібнення, перемішування, формування) м’ясної сировини.
Книга призначена для наукових та інженерних працівників харчової промисловості, студентів, магістрантів і аспірантів вищих навчальних закладів.


Віннікова Л. Г., Бондаренко Н. В.  Наукові основи вторинної переробки м’ясної сировини: Посібник до практичних занять. –  Одеська національна академія харчових технологій, 2014. – 314 с.
Посібник до практичних занять призначено для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” денної та заочної форм навчання для здобуття стійких навичок у рішенні практичних завдань, що досягається в процесі активної самостійної роботи над навчальним матеріалом при підготовці до практичних і лабораторних занять, а також при виконанні домашніх завдань і курсових робіт з курсу: “Наукові основи вторинної переробки м’ясної сировини”.