Склад кафедри

Spread the love
Віннікова Людмила Григорівна, д. т. н., професор, завідуюча кафедрою технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 1965 році закінчила Одеський інститут харчової та холодильної промисловості за спеціальністю «інженер-технолог молочної промисловості». Працює на кафедрі з 1974 р. У 1973 р. захистила кандидатську дисертацію, а в 1992 р. – докторську дисертацію.
У 1995 р. обрана дійсним членом Нью-Йоркської академії наук.
За цикл наукових праць «Наукові основи технологій отримання рослинних біополімерних комплексів – харчових волокон та їх використання у лікувально- профілактичному харчування» Указом Президента України за №1171 від 16 грудня 2002 року присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2002 року.
Указом Президента України за №1247 від 14 жовтня 2004 року присуджено звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Три строки член експертної ради ВАК, член редакційних колегій фахових журналів, у тому числі “World Meat Technologies”, Київ; «Продукти і інгредієнти», Київ; «Харчова наука і технології», Одеса.
Член Національної комісії України CODEX ALIMENTARIUS.
За багаторічну наукову діяльність, особливі заслуги і значний внесок у справу розвитку вузівської науки у 1999, 2001, 2004, 2012 роках була нагороджена почесними грамотами Управління освіти і науки держадміністрації Одеської області та України.
За вагомий внесок у процес атестації наукових кадрів у 2002 році нагороджена Почесною Грамотою Голови ВАК України. За сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток і зміцнення Української держави отримала подяку від Президента України.
В 2007 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України» та “Знаком пошани” Міністерства аграрної політики України, в 2012 році – Почесною грамотою Верховної Ради України.
В 2017 році нагороджена Радою ректорів Одеського регіону пам’ятним значком «За внесок у розвиток вищої освіти».
В 2017 році нагороджена дипломом III ступеню ОНАХТ за перемогу у конкурсі на звання «Кращий професор ОНАХТ» у 2017 році за напрямом навчальна і методична робота.
Викладає курси дисциплін: «Наукові основи вторинної переробки м’ясної сировини», «Науково-дослідна робота».
Є автором близько 400 опублікованих наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 38 деклараційних патентів України, з яких 9 на винаходи та 4 підручників і 1 навчального посібника.
Науково-педагогічний напрямок: розробка наукових основ технології переробки сировини тваринного походження.
Член спеціалізованої ради ОНАХТ за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних і рибних продуктів. Під керівництвом захистилось 16 аспірантів.

Поварова Наталя Миколаївна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
Вихованка школи професора, д. т. н. Віннікової Л. Г.
Освіта:
– ОНАХТ, кандидат технічних наук, з 2007 року. Тема дисертації: «Подовження термінів зберігання ковбасних виробів» (2004-2007)
– ОНАХТ, магістр-технолог, освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», з відзнакою, (2003-2004)
– ОНАХТ, бакалавр, освітня програма «Харчові технології та інженерія», з відзнакою, (1999-2003)
Досвід роботи:
– проректор з наукової роботи ОНАХТ (з квітня 2016)
– директор науково-дослідного інституту ОНАХТ (з 2013 по 2016 р.)
– доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів ОНАХТ (з листопада 2011 р.)
– асистент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів (з серпня 2007 по листопад 2011 р.)
Участь в наукових проектах:
– 2018-2020 Напрямок КА2: проект ЄС Erasmus+ № 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP «Поліпшення досвіду лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи / Ag-Lab», дослідник 586383- EPP -1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP », дослідник
– 2006 – 2007 «Мікробіологічний контроль харчових продуктів в процесі холодильного зберігання», Проект No.3 / 06
– 2006 – 2008 Прикладне дослідження «Наукові основи розвитку функціональних харчових продуктів», Проект No. 0106U001444
– 2003 – 2005 Фундаментальне дослідження «Фізико-хімічні основи використання гідроколоїдів в м’ясних системах», Проект No.0103U003432
– 2009 – 2010 «Технологічний аудит групи компаній ПАТ Миронівський хлібопродукт», Проект No. 2/09 and No.2 / 10
Стажування і мобільність:
– Мобільність за проектом Erasmus +: читання лекцій в Інституті технології м’яса Познанського університету природничих наук, Польща, м. Познань, (червень, 2018 р.)
– Мобільність за проектом Erasmus +: читання лекцій в Естонському університеті природничих наук, Естонія, м. Тарту, (березень, 2018 р.)
– Інститут технології м’яса, Познанського університету природничих наук (Польща, м. Познань) (2016 р.)
«Внутрішній аудит і оцінка відповідності відповідно до вимог стандарту GMP + B1 «Production, trade and services» і ISO19011: 2011», (2015 р.)
– Впровадження НАССР в виробництво, вересень 2012 р.
– Особливості годування і умови вирощування, вересень 2011 р.
– Раціон годівлі великої рогатої худоби та свиней, вересень 2014 р.
Науково-педагогічний напрямок: Теоретичне і практичне обґрунтування прижиттєвого формування властивостей сільськогосподарської сировини тваринного походження для створення ресурсо- та енергозберігаючих технологій глибокої переробки сировини; створення агрохарчових «наскрізних» технологій із замкнутим циклом переробки для забезпечення ресурсо- та енергозбереження при виробництві харчових продуктів; формалізація вимог прижиттєвого формування фізико-хімічних характеристик і функціонально-технологічних властивостей м’ясної сировини.
Викладання: «Європейське законодавство з контролю безпеки харчових продуктів», «Моделювання якості м’яса худоби», «Управління якістю продукції в технології виробництва м’яса і м’ясних продуктів», «Спеціальні технології галузі», «Основи наукових досліджень», «Загальні технології харчової промисловості» .
Є автором понад 100 наукових і методичних публікацій, в тому числі 10 деклараційних патентів України.
 • ORCID ID
 • SCOPUS ID
 • E-mail: povarova.natasha@gmail.com; povarova_natalia@onaft.edu.ua
 •    

Азарова Надія Григорівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 1977 р. закінчила Московський технологічний інститут м’ясної і молочної промисловості за фахом – технологія м’яса і м’ясних продуктів, кваліфікація – інженер-технолог. Працювала на підприємствах м’ясопереробної промисловості Білорусі, Литви, Росії.
Працює на кафедрі з 1983 р. З 1990 р. – кандидат технічних наук. Вихованка наукової школи академіка Рогова І. А. Московського університету прикладної біотехнології (ПУМБ).
Викладає курси дисциплін: «Технологія м’яса», «Харчові технології», «Техніка і технологія галузі харчових виробництв» «Проектування підприємств галузі».
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».
Є автором понад 150 опублікованих наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 3 деклараційних патентів України, з яких 2 на винаходи і 13 авторських свідоцтв на винаходи, 5 з яких впроваджені у виробництво м’яса. У 2011 році в співавторстві з кращими співробітниками ПУМБ надрукувала книгу «Механічна обробка м’ясної і м’ясо-кісткової сировини».
Основні напрямки науково-педагогічної діяльності: вдосконалення переробки м’ясо- і птахопродуктів; розробка ресурсозберігаючих технологій переробки м’ясної сировини; виробництво продуктів функціонального призначення.
Відповідає за дипломне та курсове проектування, методичну роботу за фахом «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», секретар кафедри.

Манолі Тетяна Анатоліївна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 1990 р. закінчила факультет технології консервування та виноробства Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.
Працює в ОНАХТ з 1996 р., на кафедрі – з 2011 р. Кандидатську дисертацію захистила в 1995 році. Вихованка наукової школи професора, д. т. н., А. Т. Безусов.
Викладає наступні курси дисциплін: «Технологія стерилізованих консервів з гідробіонтів», «Фізико-хімічні основи обробки гідробіонтів».
Є автором понад 160 науково-методичних праць, в т. ч. 4 деклараційних патентів України, з яких 1 на винахід. У 2007 році під керівництвом Манолі Т. А. було захищено кандидатську дисертацію аспіранткою Памбук С. А. на тему «Розробка маловідходної технології переробки атерини чорноморської».
Основні напрямки наукової діяльності: розробка ресурсо- і енергозберігаючих технологій харчових продуктів з гідробіонтів.
Відповідає за дипломне та курсове проектування за фахом 181 «Харчові технології», куратор групи.

Патюков Сергій Дмитрович, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 1985 р. закінчив факультет технології м’ясних і молочних продуктів Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.
Працює на кафедрі з 1989 р. Кандидатську дисертацію захистив в 1992 р. Вихованець наукової школи професора, д. х. н., М. С. Дудкіна.
Викладає курси дисциплін: «Основи ветсанекспертизи і санітарії» «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин», «Методологія наукової творчості і дослідницький практикум», «Основи автоматизованого проектування».
Є автором понад 80 науково-методичних робіт, в т. ч. 5 деклараційних патентів України, з яких 1 на винахід і 2 авторських свідоцтв.
Основні напрямки наукової діяльності: розробка технології продуктів лікувально-профілактичного призначення; вдосконалення технології виробництва консервів; використання нетрадиційних джерел енергії в харчовій промисловості.
Відповідає за наукову роботу кафедри, куратор групи.

 

 


Савінок Оксана Миколївна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 1994 р. закінчила факультет технології м’ясних і молочних продуктів Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.
Працює на кафедрі з 1997 р. Кандидатську дисертацію захистила в 1997 р. Вихованка школи професора, д. т. н. Вінникової Л. Г.
Викладає курси дисциплін: «Теоретичні основи харчових технологій», «Стандартизація, метрологія та сертифікація», «Технологічний інжиніринг підприємств галузі», «Розведення і генетика сільськогосподарських тварин і птиці».
Є автором понад 80 наукових і методичних публікацій, в т. ч. 8 деклараційних патентів України.
Під керівництвом Савінок О. М. в 2016 р. було захищено кандидатську дисертацію аспіранткою Літвиновою І. О. на тему «Подовження термінів зберігання напівфабрикатів і ковбас з використанням поліфенольних сполук з виноградного насіння»
З 2017 р. відповідальна за науково-дослідну роботу студентів ОНАХТ.
Входить до складу галузевої конкурсної комісії спеціальності 204 – «Технологія виробництва продукції тваринництва», секція «Технологія переробки продукції тваринництва» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт відповідно до галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» Миколаївського національного аграрного університету.
За наукову діяльність і значний внесок в розвиток науки нагороджена грамотами Одеської обласної державної адміністрації та Одеської міської держадміністрації, ректоратом ОНАХТ.
Науково-педагогічний напрямок: рішення проблем продовження терміну зберігання м’ясних продуктів за рахунок використання природних добавок з антиоксидантними властивостями і різних способів холодильної обробки; використання експрес-методів для оцінки якості і визначення функціональних характеристик м’яса; розробка м’ясних продуктів для дитячого харчування.
Виконує обовязки профорга кафедры.
 • E-mail: savoksamit12@gmail.com

Паламарчук Анна Станіславівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 1998 р. закінчила факультет технології консервування Одеської державної академії харчових технологій за спеціальністю «Технологія риби і морепродуктів».
Працює в ОНАХТ з 2002 р., на кафедрі – з 2011 р. Кандидатську дисертацію захистила в 2005 р. Вихованка наукової школи професора, д. т. н. А. Т. Безусова.
Викладає курси дисциплін: «Технологія харчових продуктів з водних біоресурсів», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Інноваційні технології галузі», «Управління якістю в рибопереробній промисловості», «Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі», «Основи автоматизованого проектування».
Є автором понад 54 науково-методичних робіт, у т. ч. 3 деклараційних патентів України, з яиких 2 на винахід.
Основні напрями наукової діяльності: вдосконалення технології виробництва рибних продуктів; впровадження маловідходних та безвідходних технологій, принципів комплексного використання сировини.
З 2018 р. є технічним редактором науково-теоретичного журналу «Наукові праці».
Відповідає за усі види практик за фахом «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів».
 • ORCID ID
 • E-mail: anna.palamarchook@gmail.com       
 •  

 Солецька Анна Данилівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 1994 р. закінчила факультет технології м’ясних і молочних продуктів Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.
Працює на кафедрі з 1997 р. Кандидатську дисертацію захистила в 1997 р. Вихованка школи професора, д. т. н. Вінникової Л. Г. та професора, д. т. н. Капрельянца Л.В.
Викладає курси дисциплін: «Фізико-хімічні та біо-хімічні основи технології м’яса», «Інноваційні технології галузі з КП», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Хімія м’ясної сировини».
Підвищення кваліфікації та мобільність:
– ПП “Фірма Гармаш”, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Олександрівка, тема: “Знайомство з інноваціями підприємства в технологічній і технічній сферах, вивчення досвіду впровадження системи НАССР і організації контролю якості та безпеки продукції виробництва”, 2016 р.
– Інститут технології м’яса Познанського університету природничих наук (Польща), тема: “Вивчення досвіду організації наукової діяльності Інституту технології м’яса Познанського університету природничих наук (Польща)”, 2016 р.
– Філія “Переробний комплекс” ТОВ “Вінницька птахофабрика”, тема: “Інноваційні технології галузі. Контроль якості і безпеки продукції галузі” 2017 р.
– Інститут післядипломної освіти ОНАХТ, курс “Сенсорний аналіз харчових продуктів” 2017 р.
– Академічна мобільність за проектом Erasmus+: читання лекцій в Інституті технології м’яса Познанського університету природничих наук, Польща, м. Познань, 2018 р.
Відповідальний секретар Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт Black Sea Science за напрямом “Харчова наука і технології” з 2017 р.
Відповідає за міжнародну роботу кафедри, дистанційне навчання кафедри, контент-менеджер сайту кафедри.
Є автором понад 80 наукових і методичних публікацій, в т. ч. 5 деклараційних патентів України, з яких 2 на винахід.
Науково-педагогічний напрямок: розробка ресурсозберігаючих технологій і продуктів нового покоління з м’ясної сировини; вдосконалення технологічних процесів переробки м’ясної сировини.
 • ORCID ID
 • E-mail: anna.soletska@gmail.com 
 •    

 
Агунова Лариса Володимирівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 1997 р. закінчила Одеську державну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія консервування».
Працює на кафедрі з 2000 р.
У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію. Вихованка школи професора, д. т. н. Вінникової Л. Г.
Викладає курси «Методологія наукових досліджень», «Методика викладання у ЗВО», «Паковання та зберігання м’ясних продуктів».
Є автором близько 70 наукових і методичних публікацій.
Науково-педагогічний напрямок: розробка новітніх продуктів харчування на м’ясній основі.
Відповідає за навчальну роботу кафедри, куратор групи.

 

 

 

 

 


Шлапак Галина Всеволодівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 1993 р. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. Ломоносова М. В. за спеціальністю «Технологія м’яса і м’ясних продуктів».
Працює на кафедрі з 1981 р. З 2002 р. викладає в Одеському механіко-технологічному коледжі ОНАХТ, де готує молодших спеціалістів за професійним спрямуванням «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса».
У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію. Вихованка школи професора, д. т. н. Вінникової Л. Г.
Викладає курси дисциплін: «Хіміко-технологічний контроль галузі», «Технологія м’яса», «Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’ясних продуктів”, “Безвідходні технології м’ясопереробних виробництв», «Технологія харчових виробництв».
Є автором близько 40 наукових і методичних публікацій, в тому числі 4 деклараційних патентів України і 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.
Науково-педагогічний напрямок: розробка технології продуктів функціонального призначення.
Виконує обовязки секретаря ДЕК, відповідає за профорієнтаційну роботу кафедри і усі види практик спеціальності 181 «Харчові технології» та 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, куратор групи.

Кушніренко Надія Михайлівна, к. т. н., доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
Освіта:
– ОНАХТ, кандидат технічних наук, з 2007 року. Тема дисертації: «Удосконалення технології рибних консервів у томатному соусі»  (2001-2004). Вихованка наукової школи професора, д. т. н. Л. Б. Добробабіної.
– ОНАХТ, інженер-технолог, освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки риби і морепродуктів»,, (2000-2001)
– ОНАХТ, бакалавр, освітня програма «Харчові технології та інженерія», (1996-2000)
Досвід роботи:
– доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів ОНАХТ ( 2017 р.)
– старший викладач  кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів ОНАХТ ( 2016 р.)
– асистент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів ОНАХТ ( 2011 р.)
– асистент кафедри технології консервування (з 2005 по 2011 р.)
Підвищення кваліфікації та мобільність:
 1. Вища школа педагогічної майстерності ОНАХТ, .2017-10.
 2. Внутрішній аудит та оцінка відповідності згідно вимог стандартів GMP+B1 «Production, trade and service» та ISO 19011:2011», 20.10.2016 р.
 3. ТОВ «Маріко»,  с.м.т. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області за програмою підвищення кваліфікації науковопедагогічного працівника.. 2016 р.
 4. ТОВ «Одеспродкомплекс», м. Одеса, 2019-2020 р.
Основні напрямки наукової діяльності: Удосконалення та розробка новітніх  технології виробництва рибних продуктів та консервованої продукції з гідробіонтів
Викладання: «Сировина і матеріали рибної промисловості», «Основи автоматизованого проектування», «Технологічний інжиніринг підприємств галузі», «Проектування підприємств галузі».
Член журі І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади ОНАХТ з дисципліни «Технологія харчових продуктів з водної сировини»
Є автором понад 30 наукових робіт та методичних публікацій,  2 деклараційних патентів України, з яких 1 на винахід, 1 навчального посібника до лабораторних занять та 1 посібника до практичних занять.
З 2018 р. технічний редактор науково-теоретичного журналу «Наукові праці».
 • ORCID ID
 • E-mail: kushnirenkonadia@gmail.com

 
Синиця Ольга Вікторівна, асистент і аспірант кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 2018 р. закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю 181 «Харчові технології».
З 2016 по 2019 рр. працювала лаборантом на кафедрі технології м’яса, риби і морепродуктів.
З 2018 р. навчається в аспірантурі за фахом 181 «Харчові технології». Тема дисертаційної роботи «Обгрунтування раціональних режимів термічної обробки делікатесних м’ясних виробів». Науковий керівник професор, д. т. н. Віннікова Л. Г.
Є автором 12 науково-методичних робіт, в т. ч. 1 деклараційного патенту України.

 

 

 

 


 
Янкова Катерина Дмитрівна, завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за фахом «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса».
У 1979 р. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова за фахом «Технологія консервування».
З 1979 р. працювала м. н. с. і н. с. науково-дослідної лабораторії Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.
З 2011 р. – завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за фахом «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса».

 

 

 

 

 


Зінченко Валентина Іванівна, завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за фахом «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів».
У 1979 р. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова за фахом «Технологія консервування».
З 1979 р. працювала інженером науково-дослідної лабораторії Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова зі стерилізації рибних консервів, потім – м. н. с. і н. с.
З 1991 р. працювала інженером на кафедрі технології консервування за фахом «технологія риби і морепродуктів».
З 2011 р. – завідуюча лабораторією кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів за фахом «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів».
Секретар ДЕК за фахом «Технології зберігання і переробки водних біоресурсів».

 

 

 

 


Іванченко Вікторія Володимирівна, інженер II категорії кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.
У 2008 р. закінчила Одеську державну академію харчових технологій за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса».
Працює на кафедрі технології м’яса, риби і морепродуктів з 2011.

 

 

 

 

 

 

 


Приходько Юрій Федорович, лаборант кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів.