Підручники

 

Винникова Л. Г. Технология мяса и мясных продуктов. Учебник. – Киев: Фирма «ИНКОС», 2006. – 600 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів спеціальності «Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса» вищих навчальних закладів.

Розглянуто технологічні процеси переробки худоби, птиці і кроликів. Дано характеристику складу і властивостей мяса у т. Ч. Органолепртичних і функціонально-технологічних, а також способі їх регулювання. Викладено наукові основи методів консервування мяса – холодильної і теплової обробки, посолу, копчення, суіня, застосування консерванів.

Віннікова Л. Г. Теорія і практика переробки мяса. Навчальний посібник. – Ізмаїл: СМИЛ, 2000. – 172 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для спеціалістів мясопереробних підприємств, студентів візів і технікумів та аспірантів технічних вузів України.

Вміщено відомості про технологічні властивості виробництва ковбас, виробів із свинини, яловичини та баранини, напівфабрикатів. Розглянуто функціональні властивості сировини і матеріалів, біохімічна і фізико-хімічна суть кожної технологічної операції і практичні рекомендації по її виконанню. Описано способи регулювання якості готових виробів

Клименко М. М., Віннікова Л. Г., Береза І. Г. Технологія мяса та мясних продуктів: Підручник. – К.: Вища освіта, 2006 – 640 с.

 

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів спеціальностей «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», «Виробництво м’ясних продуктів» вищих навчальних закладів.

Подано характеристики основних видів і порід забійних тварин та кролів. Наведено хімічний склад, технологічні та біологічні властивості м’яса і продуктів забою. Описано асортимент продукції, технологію забою і первинної переробки худоби, свиней, птиці та кролів; оброблення продуктів забою та яєць; виготовлення ковбасних виробів, напівфабрикатів і м’ясних консервів; виробництва кормової та технічної продукції з м’ясної сировини.

 

 

Гарбуз В. Г., Агунова Л. В., Шлапак Г. В. Лабораторний практикум з технології м’яса для студентів спеціальності 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки мяса» / Під загальною редакцією д-ра техн. наук, професора Віннікової Л. Г. – 285 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Монографії

 

Добробабина Л.Б., Безусов А.Т. Современные технологии пищевых продуктов из гидробионтов. – Одеса: «Optimum», 2008. – 229 с.

В роботі сформульована концепція переробки гідробіонтів з використанням біотехнологічних та теплофізичних прийомів і методологія створення продуктів підвищеної біологічної цінності на їх основі; теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість виготовлення консервів з нового об’єкта аквакультури – піленгаса, акліматизованого в лиманах Одеської області; науково обґрунтовано структуру технологічних процесів і параметрів обробки в удосконалених технологіях пресервів і консервів.

 

 

Дорохов В. П., Косой В. Д., Рыжов С. А. (Россия), Каимов А. К., Кабулов Б. Б. (Казахстан), Азарова Н. Г. (Украина). – М.: ДеЛиплюс, 2011. – 470 с.

Монографія уособлює собою багаторічну працю авторів, спрямовану на вдосконалення процесів механічної обробки м'ясних продуктів. У книзі викладені основи інженерної фізико-хімічної механіки, у тому числі реології м'ясної і м'ясо-кісткової сировини. Дається теоретичне обґрунтування процесів механічної обробки (подрібнення, перемішування, формування) м'ясної сировини.

Книга призначена для наукових та інженерних працівників харчової промисловості, студентів, магістрантів і аспірантів вищих навчальних закладів.

Віннікова Л. Г., Бондаренко Н. В.  Наукові основи вторинної переробки м’ясної сировини: Посібник до практичних занять. -  Одеська національна академія харчових технологій, 2014. – 314 с.

Посібник до практичних занять призначено для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” денної та заочної форм навчання для здобуття стійких навичок у рішенні практичних завдань, що досягається в процесі активної самостійної роботи над навчальним матеріалом при підготовці до практичних і лабораторних занять, а також при виконанні домашніх завдань і курсових робіт з курсу: "Наукові основи вторинної переробки м’ясної сировини".

 

Створити безкоштовний сайт на uCoz